A Casa Flotats disposem de dues masoveries dedicades a l'agroturisme, amb una capacitat total per a 15 persones (7 i 8 persones), habilitades a l'antiga pallera de la casa tot mantenint l'estructura inicial. Estan dins d'una explotació agrícola i forestal, al costat de la casa pairal envoltada de camps de conreu i de bosc. Hi ha vaques de pastura i aviram, i collim productes de l'hort.